اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 244420

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/02/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/02/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/02/10:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/10/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/9/88 شعبه شرکت به نشانی استان مازندران فریدون کنار خیابان ساحلی بعد از پارک لاله نبش کوچه زیتون کدپستی 475164XXXX تاسیس گردید. عبارات (صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی) به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/02/10:

شرکت فوق در تاریخ 10/2/84 تحت شماره 244420 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: حفاظتی فیزیکی شامل نصب سیستم های حفاظتی الکترونیکی خدماتی انجام کلیه امور خدماتی شرکتها و موسسات دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر ایرانی و خارجی, تولیدی شامل کلیه امور مربوط به صنایع کشاورزی و دامداری 2 - مرکز اصلی شرکت: تهران, تهرانسر بلوار لاله خیابان هفتم غربی ساختمان دویار طبقه سوم واحد 10 3 - سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال 4 - مدیران شرکت: آقای علی حسن زاده امیری به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و آقای احسان اله خراسانی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 - دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی