اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/10/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/10/26

آدرس: تهران خ سهروردی جنوبی ک نفیسی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/10/26:

3,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/10/27:

پیرو صنعت حریق سهامی خاص خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت که در تاریخ 26/10/84 تحت شماره 263842 دراین اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 27/10/84 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. 1 موضوع شرکت: واردات و صادرات خرید و فروش ساخت و مونتاژ تولید و پخش کلیه کالاهای مجاز و لوازم و ابزارآلات و ماشین آلات واردات و صادرات تکنولوژی صنعتی و سایر خدمات بازرگانی و صنعتی بر وفق قوانین و مقررات جاری شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی. 2 مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: تهران خ سهروردی جنوبی ک نفیسی پ 1/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/3 ریال منقسم به 300 سهم 000/10 ریالی با نام که مبلغ 000/050/1 ریال آن طی گواهی شماره 1844/338/35 مورخه 3/10/84 بانک تجارت شعبه مطهری شرقی پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: خانم صدیقه خدادادی به سمت رییس هییت مدیره و علی مهری به سمت نایب رییس هییت مدیره و سیدمهران امیری فیروزکوهی به سمت مدیر عامل و عضو و خانم سیده زهرا امیر فیروزکوهی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق مفاد اساسنامه. 8 بازرس اصلی وعلی البدل: رضا صدقی به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا کریمیان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی