اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 562

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1390/05/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/05/25

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 25/5/90 تحت شماره 562 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کالاهای مجاز و بقیه به شرح ماده 2 اساسنامه 2 ـ مرکز اصلی شرکت: آذربایجان غربی ـ شهرستان پیرانشهر ـ خیابان آزادی شرقی ـ روبروی مسجد حاج شفیع. 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی است. 4 ـ مدیران شرکت: آقای کامران خوارزمی به عنوان رییس هییت مدیره و خانم شلیر محمودوند به عنوان عضو هییت مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار از قبیل چک, سفته, برات و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. سرپرست ثبت پیرانشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی