اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 818

شناسه ملی: 14006739342

تاریخ ثبت: 1396/02/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 4513633858

تاریخ تاسیس: 1396/02/11

آدرس: زنجان / شهر زنجان / سعدی شمالی / کوچه شهیدحسین اکبری / خیابان سرباز / پلاک 138 طبقه اول / واحد 2 /

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/02/11:

20,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/11:

تاسیس موسسه غیرتجاری برهان پیشه عدل درتاریخ 11/02/1396 به شماره ثبت 818 به شناسه ملی 140067XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: ارایه طرح و مشاوره اجرای کلیه امور حقوقی ـ مدیریت در حل تخصصی دعاوی حقوقی و کیفری و بکارگیری و استفاده قانونی از حقوقدانان و وکلا (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه). مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: زنجان / شهر زنجان / سعدی شمالی / کوچه شهیدحسین اکبری / خیابان سرباز / پلاک 138 طبقه اول / واحد 2 / کدپستی 451363XXXX سرمایه موسسه: میلغ 000/000/20 ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: 1 ـ خانم لعیا محجوبی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 428068XXXX دارنده 000/000/10 ریال سهم الشرکه ـ 2 ـ خانم سیده نسترن هاشمی به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره به شماره ملی 428432XXXX دارنده 000/000/10 ریال سهم الشرکه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهداور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و نامه های اداری موسسه با امضای خانم سیده نسترن هاشمی به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). ش 960211XXXX78461 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی