اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 29888

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/12/83 شرکت مزبور که در تاریخ 29/1/84 واصل گردید: 1 - اعضا هییت مدیره به مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علی تخت سنگی (خارج از شرکا) و سیامک محسنی (خارج از شرکا) و جلال کشاورز (خارج از شرکا) 2 - به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/12/83 آقایان سیامک محسنی به سمت رییس هییت مدیره و علی تخت سنگی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند وامضا کلیه اوراق واسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و نامه های اداری وعادی با امضا ثابت مدیرعامل ویا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/12/83 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز شرکت: به تهران خیابان پل رومی خیابان شهید شریفی منش پلاک 57 طبقه 1 تغییر یافت. نام شرکت از شرکت سایرس با به پارس نوین کالا با مسیولیت محدود تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی