اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 242

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1379/01/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1379/01/17

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فوق که در تاریخ 17/1/79 تحت شماره 242 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: انجام طرحهای گازرسانی و اجرای تاسیسات حرارتی و برودتی و همچنین تهیه و توزیع لوازم مربوطه. 2 ـ مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال وجه نقد بوده که از طرف شرکا پرداخت و در تحویل مدیرعامل می باشد. 4 ـ مرکز اصلی شرکت: اسفراین خیابان مطهری جنب نمایشگاه امین. 5 ـ مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضا دارند: آقای محمد اسماعیل آزاد بسمت رییس هییت مدیره و آقای محمدابراهیم آزاد به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب و امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی اعم از چک، سفته، برات و غیره با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 6 ـ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. 7 ـ آقای ستار آزاد بسمت بازرس شرکت انتخاب شد. 8 ـ شرکت شعبه مختلفه ندارد. رییس ثبت اسنادواملاک اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی