اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 18

شناسه ملی: 14007861906

تاریخ ثبت: 1397/07/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1397/07/07

کد پستی: 4493159793

آدرس: استان گیلان شهرستان رودسر بخش رحیم آباد شهر رحیم آباد محله بالنگاه کوچه بهاران 3 خیابان امام حسین 1 پلاک 0 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/07:

تاسیس موسسه غیر تجاری مردم نهاد همیاری اشکور مرکزی دهستان شوییل شهرستان رودسر درتاریخ 07/07/1397 به شماره ثبت 18 به شناسه ملی 140078XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. به استناد مجوز شماره 5289/2/8035/97 مورخ 12/6/1397 صادره از فرمانداری شهرستان رودسر موضوع: کلیه فعالیتهای موسسه عام المنفعه، غیردولتی، غیر سیاسی و غیرانتفاعی بوده و درموضوع اجتماعی با رعایت کامل قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد بود. تبصره: کلیه فعالیتهای این موسسه از نوع موسسات مذکور در بند الف ماده 2 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات تجاری مصوب 1337/05/05 موضوع ماده 584 و 585 قانون تجارت تلقی میگرد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان گیلان ـ شهرستان رودسر ـ بخش رحیم آباد ـ شهر رحیم آباد ـ محله بالنگاه ـ کوچه بهاران 3 ـ خیابان امام حسین( 1 ) ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 449315XXXX اولین مدیران: آقای علی رضایی به کد ملی 631971XXXX به عنوان رییس هییت مدیره آقای محمد شهبازی به کد ملی 631963XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای سیروس عیسی زاده به کد ملی 631947XXXX به عنوان خزانه دار آقای نقی ربیعی به کد ملی 631996XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره آقای عقیل قلی پور شوییلی به کد ملی 631963XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره آقای محمد گلکار به کد ملی 631971XXXX عنوان مدیرعامل وعضو اصلی هییت مدیره خانم مینا کاظمی به کد ملی 631948XXXX به عنوان عضو اصلی هییت مدیره آقای علی مرادی به کد ملی 631964XXXX سمت عضو علی البدل هییت مدیره آقای تقی غلامی به کد ملی 631958XXXX سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهد آور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با رییس هییت مدیره با مهر موسسه معتبر خواهد بود و مکاتبات رسمی موسسه با امضای مدیرعامل صورت می پذیرد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان: خانم زهرا فتح الهی پرشه به کد ملی 231940XXXX134 به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید آقاجانی به کد ملی 631952XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1 سال انتخاب گردیدند. ش 970707XXXX64737 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رحیم آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی