اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10980136765

تاریخ ثبت: 1389/12/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/12/22

آدرس: میانه خ شهید رحیمی کوچه خرد

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/12/26:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت تدبیر گران آراز نیرو ( سهامی خاص)که در تاریخ 22/12/89 تحت شماره 1983 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 22/12/89 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردید برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 . موضوع شرکت: انجام کلیه کارهای مربوط به مهندسی برق از قبیل راه اندازی، حفظ، نگهداری و تعمیرات کلیه پستهای هوایی و زمینی، نیرو رسانی به چاههای کشاورزی، کارخانجات، واحدهای صنعتی، تولیدی، گاوداری، مرغداری و غیره، نصب ترانس ها و تابلوهای صنعتی و راه اندازی و نگهداری و تعمیرات کلیه پست های برق، تاسیس ات برقی و مکانیکی کارخانجات ادارات و بیمارستانها و غیره، خرید و فروش و صادرات و واردات کالاها و تجهیزات مرتبط و ساخت و اجرای کلیه ملزومات در زمینه برق«بقیه مطابق بند 3 شرکتنامه» 2 . مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 . مرکز اصلی شرکت: میانه خ شهید رحیمی کوچه خرد پ 36 کدپستی: 55111 53146 4 . سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی با نام که مبلغ 000/350 آن طی گواهی شماره 1791 مورخه 23/10/89 بانک ملی شعبه میانه واریز و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 . اولین مدیران شرکت: آقایان محمد اصغری به سمت مدیر عامل ؛ بهنام نوروزیان رییس و میلاد نوروزیان نایب رییس به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال تعیین شدند. 6 . دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته و غیره با امضا هر یک از رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 7 . اختیارات مدیر عامل : اختیارات ایشان مطابق اساسنامه می باشد و ایشان مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 . بازرس اصلی و علی البدل: آقایان مهدی فایقی به سمت بازرس اصلی و مهدی شیخ الاسلامی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت میانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی