اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 9224

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1390/03/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/03/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/03/12:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/03/17:

خلاصه اساسنامه و شرکتنامه شرکت فوق که در تاریخ 12/3/90 تحت شماره 9224 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم به شرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میشود. 1 موضوع شرکت: تهیه و توزیع تجهیزات آموزشی لوازم تحریر سرگرمی های کودکان ونوجوانان واردات و صادرات کلیه مرتبط با موضوع شرکت ترخیص کالا از گمرکات داخلی و خارجی اخذ و ایجاد شعبه و نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی 2 مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش برج صدف طبقه سوم واحد 301 صندوق پستی 94 3 میزان سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال 4 مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 مدیران شرکت: آقای محبو به قاضی زاده به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره آقای بابک کمیزی به سمت رییس و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی