اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 367471

شناسه ملی: 10320132460

تاریخ ثبت: 1388/09/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران خ سهروردی شمالی بالاتر از مطهری قبل از کوچه باغ

تاریخ تاسیس: 1388/09/28

تاریخ تاسیس: 1388/03/31

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/06/05:

15,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/05/11:

15,100,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/09/28:

15,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/03/31:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/06/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 5/6/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای امیرحسین صادقیانی به سمت مدیر عامل تعیین گردید. 2 کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و برات و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد. 3 آقای محمد کبریایی به شماره ملی 003990XXXX با دریافت مبلغ 000/100 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/100/15 ریال به مبلغ 000/000/15 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 22/6/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 11/5/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمد کبریایی به شماره ملی 003990XXXX به شماره شناسنامه 2275 تاریخ تولد 8/11/1332 فرزند جلال با پرداخت مبلغ 000/100 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/15 ریال به مبلغ 000/100/15 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ آقای محمد کبریایی به سمت مدیرعامل تعیین گردید. 3 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد. درتاریخ 24/5/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 28/9/1388 تحت شماره 367471 و شناسه ملی 103201XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/9/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: خرید و فروش ماشین آلات و ابزار صنعتی آهن آلات و مصنوعات فلزی پارچه نخ لوازم صوتی و تصویری و مخابراتی کامپیوتر و سایر کالاهای مجاز بازرگانی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات اخذ و اعطای نمایندگی استفاده از تسهیلات بانکی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ سهروردی شمالی بالاتر از مطهری قبل از کوچه باغ پ 242 واحد 5 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/15 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای امیرحسین صادقیانی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/03/31:

شرکت فوق در تاریخ 31/3/1388 تحت شماره 7682 و شناسه ملی 103201XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 31/3/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: انجام کلیه امور مطالعات و طراحی و نظارت، اجرا، مقاوم سازی، مدیریت پروژه، نگهداری، مدیریت طرح و ساخت در ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، بهداشتی و درمانی، نگهداری فضای سبز، صنعتی، نظامی، ورزشی، شهرسازی، محوطه سازی، فرهنگی و ابنیه فنی و پل و راه سازی، راه و ساختمان، تامین ماشین آلات سبک و سنگین جهت اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین انجام امور مربوط به پشتیبانی و تدارکات و فعالیت در زمینه توزیعی و بازرگانی، صنعتی مصالح ابزارآلات و تجهیزات فنی مرتبط با پروژه های فوق الذکر و در صورت لزوم اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: استان بوشهر، شهر بوشهر، خیابان عاشوری، کوچه بهارستان 1 ، ساختمان امیر، واحد همکف، تلفن 5561520 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 13141957 مورخ 19/12/1387 نزد بانک توسعه صادرات ایران شعبه بوشهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: 1 - آقای عبدالرضا شاعری به سمت رییس هییت مدیره 2 - آقای غلامرضا شاعری به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 - آقای احمدرضا حسینی نژاد کار آزما به سمت عضو هییت مدیره 4 - آقای احمدرضا حسینی نژاد کار آزما به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و سایر نامه های اداری و عادی با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 - بازرس اصلی و علی البدل: 1 - آقای سید ابراهیم موسوی به عنوان بازرس اصلی 2 - آقای احمد خسروانی به عنوان بازرس علی البدل واحد ثبتی بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی