اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 17941

شناسه ملی: 14007148115

تاریخ ثبت: 1396/07/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: هرمزگان شهر بندرعباس گلشهر شمالی خیابان شهید حقیقت کوچه رسالت مجتمع مداین طبقه اول واحد 2

تاریخ تاسیس: 1396/07/29

کد پستی: 7915868916

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/07/29:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/29:

تاسیس شرکت سهامی خاص اقتدار اندیشان پارسی درتاریخ 29/07/1396 به شماره ثبت 17941 به شناسه ملی 140071XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:اجرای کلیه عملیات راه سازی و سیستم های حمل و نقل و تهیه و تولید و تعمیر تجهیزات راهداری و اجرای عملیات و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات آسفالت و شن و ماسه همچنین کلیه امور در زمینه پیمانکاری و عمرانی و ساختمانی و تاسیسات ساختمانی و ارایه کلیه خدمات در زمینه خدمات شهری و دکوراسیون داخلی و خارجی کلیه اماکن دولتی و خصوصی طراحی محاسبه نظارت و مشاوره و اجرای کلیه پروژه های الکتریکی و شبکه تولید و مونتاژ کلیه قطعات صنعتی و در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: هرمزگان شهر بندرعباس ـ گلشهر شمالی ـ خیابان شهید حقیقت ـ کوچه رسالت ـ مجتمع مداین ـ طبقه اول ـ واحد 2 ـ کدپستی 791586XXXX سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ 1000000 ریال منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی می باشد که تعداد 1000 سهم آن با نام عادی می باشد و به موجب گواهی شماره 54/4337 مورخ 19/4/96 بانک ملت شعبه دانشگاه مبلغ 1000000 ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: خانم شبنم اقتدار بختیاری به شماره ملی 338041XXXX به سمت عضو هییت مدیره خانم شهلا اقتدار بختیاری به شماره ملی 339173XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم شعله اقتدار بختیاری به شماره ملی 339204XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای بهنام اقتدار بختیاری به شماره ملی 347984XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار بانکی و قراردادهای تعهدآور شرکت و سایر نامه های اداری با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم میترا مرادی زاده به شماره ملی 338021XXXX به سمت بازرس اصلی وخانم مهسا مرادی زاده به شماره ملی 338078XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 960729XXXX19276 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی