اطلاعات عمومی

منحل شده سهامی خاص

شماره ثبت: 2034

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/07/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/07/08

آدرس: شهریار روبروی شهرک اداری شهرک و ایین ورودی بلوار امام خمینی روبروی هتل میلاد

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 20/6/1390 شرکت فوق و مطابق بند 4 ماده 199 قانون تجارت و بند 2 ماده 61 اساسنامه شرکت مورد تصویب مجمع قرارگرفت و آقای علیرضا ربانی به سمت مدیرتصفیه انتخاب و آدرس تصفیه به نشانی کرج، شهرک مارلیک، بلوار ارغوان، روبروی پارک، مجتمع ساختمانی 110 طبقه سوم می باشد و مدیرتصفیه اقرار به دریافت کلیه دفاتر و اسناد و داراییهای شرکت نمود. رییس ثبت اسناد شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که تحت شماره 2034 در مورخ 8/7/86 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده است جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: 1 موضوع شرکت: خدمات ساختمانی از قبیل تزیینات و تعمیرات ساختمان و خرید و فروش مصالح ساختمانی. 2 مرکز اصلی شرکت: شهریار روبروی شهرک اداری شهرک و ایین ورودی بلوار امام خمینی روبروی هتل میلاد پلاک 307/3 مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 سرمایه شرکت: مبلغ سه میلیون ریال که منقسم به یکصد سهم سه هزار ریالی با نام که کل آن نقد طی گواهی شماره 610/1315 مورخ 4/7/86 بانک رفاه کارگران بحساب جاری 6001477 پرداخت گردید. 5 مدیران شرکت و حق امضا: علیرضا ربانی و ایرج خاموشی و حمید ربانی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند که حمید ربانی به سمت رییس هییت مدیره و علیرضا ربانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و ایرج خاموشی به سمت مدیر عامل شرکت منصوب شدند و حق امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل سفته و چک و قرادادها و عقوداسلامی با امضا ایرج خاموشی و علیرضا ربانی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 6 سهامداران و میزان سهام علیرضا ربانی نسبت به پانزده سهم و حمید ربانی نسبت به پانزده سهم و ایرج خاموشی نسبت به پنجاه و پنج سهم و منیژه مینویی طهرانی نژاد نسبت به پانزده سهم از یکصد سهام شرکت معادل سه میلیون ریال سرمایه شرکت را دارا میباشند. 7 بازرسان شرکت: خانم منیژه مینویی طهرانی نژاد به سمت بازرس اصلی و تورج خاموشی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 8 روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. سرپرست ثبت اسناد شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی