اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 4409

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 17/12/86 که در تاریخ 23/12/86 واصل گردید. 1 آقای یداله جعفری و خانمها فاطمه ابراهیم خانی و معصومه مهاجری به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 4 سال مجدداً در سمتهای قبلی خود ابقا گردیدند. 2 دفتر در مورخ 27/12/1386 تکمیل و امضا شد. ثبت شرکتهای زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/1/83 که در مورخ 23/7/83 واصل گردید: 1 - آقای یداله جعفری، خانمها فاطمه ابراهیم خانی، معصومه مهاجری به عنوان اعضا هییت مدیره مجددا در سمتهای قبلی خود ابقا گردیدند. 2 - مواردی به شرح ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: از قبیل کابل کشی و مفصل بندی کابلهای مخابراتی، نصب و نگهداری دستگاههای اداری، صادرات و واردات کالاهای مجاز، راه اندازی، دستگاههای مخابراتی محوطه سازی و تامین نیروی انسانی در نتیجه ماده 2 اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. 3 - دفتر در مورخ 6/8/83 تکمیل و امضا شد. رییس ثبت زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی