اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 499

شناسه ملی: 14008607337

تاریخ ثبت: 1398/06/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 4489157386

آدرس: استان گیلان ، شهرستان رودسر ، بخش کلاچای ، شهر واجارگاه ، محله سیاهکله ، خیابان خرمشهر ، خیابان سیاهکله ، جاده سیاهکله ، پلاک 0 ، طبقه اول

تاریخ تاسیس: 1398/06/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/06/20:

2,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/20:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود پایدار گستر هونامیک کلاچای در تاریخ 20/06/1398 به شماره ثبت 499 به شناسه ملی 140086XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه همچنین تسطیح، تعریز، خاکبرداری، بتن ریزی، گودبرداری، شن ریزی، اجرای کلیه پروژه های راه سازی و احداث پل، کانال، آبرو، لایروبی آب بند، انهار و رودخانه ها و جدول بندی، سنگ چینی و گابیون بندی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان گیلان، شهرستان رودسر، بخش کلاچای، شهر واجارگاه، محله سیاهکله، خیابان خرمشهر، خیابان (سیاهکله)، جاده (سیاهکله)، پلاک 0 ، طبقه اول کدپستی 448915XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 2000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سجاد نبی پور چاکل به شماره ملی 268002XXXX دارنده 750000 ریال سهم الشرکه آقای یوسف نبی پور چاکل به شماره ملی 269023XXXX دارنده 1100000 ریال سهم الشرکه آقای رسول نبی پور چاکل به شماره ملی 269023XXXX دارنده 150000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره آقای سجاد نبی پور چاکل به شماره ملی 268002XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود آقای یوسف نبی پور چاکل به شماره ملی 269023XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای رسول نبی پور چاکل به شماره ملی 269023XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری منفرداً با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار آوای شمال جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980620XXXX74861 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کلاچای

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی