اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4107

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/12/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/12/20

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/12/21:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت ساختمانی سقف آبی شمال سهامی خاص که در تاریخ 20/12/86 تحت شماره 4107 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 21/12/1386 از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی و ساختمانی و راه و ابنیه کانالهای آب و فاضلاب, خرید و فروش و واردات و صادرات کالاهای ساختمانی و بازرگانی و کلیه کالاهای مجاز 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: آمل کیلومتر 7 جاده محمودآباد جنب شالیکوبی اطمینان 4 سرمایه شرکت: مبلغ یکصد میلیون ریال منقسم به 500 سهم 000/200 ریالی بانام که مبلغ 000/000/35 ریال آن طی گواهی شماره 454/1464 مورخه 27/11/86 بانک صادرات مازندران ش طالب آملی آمل پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد 5 اولین مدیران شرکت: برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/10/1386 آقای روح اله رودی به سمت رییس هییت مدیره و آقای حاتم حیدرزاده به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حافظ حیدرزاده به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و سایر اوراق عادی باامضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر است 7 اختیارات مدیر عامل برابر مفاد اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: خانمها صدیقه مرعشی و هاله همایی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند 9 روزنامه کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید رییس ثبت اسناد و املاک آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی