اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 386692

شناسه ملی: 10320375542

تاریخ ثبت: 1389/07/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، تهرانسر ، خیابان نفت شمالی ، کوچه بیستم ، پلاک 15 ، برج شقایق ، طبقه چهارم ، واحد 305

کد پستی: 1388659916

تاریخ تاسیس: 1389/07/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/07/25:

10,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی قنبری فیروزآبادی به شماره ملی 068193XXXX به عنوان مدیر عامل ورییس هییت مدیره و حامد قنبری فیروزآبادی به شماره ملی 068036XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و خانم عزت یادگار به شماره ملی 068020XXXX به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های اداری با امضا ی مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 981018XXXX45164 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/10/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی قنبری فیروزآبادی به شماره ملی 068193XXXX حامد قنبری فیروزآبادی به شماره ملی 068036XXXX و خانم عزت یادگار به شماره ملی 068020XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. خانم آرزو تاج نیا به شماره ملی 367355XXXX به عنوان بازرس اصلی وحسین کمالی به شماره ملی 068195XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند. پ 981018XXXX11224 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مرکز اصلی شرکت به استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، تهرانسر، خیابان نفت شمالی، کوچه بیستم، پلاک 15 ، برج شقایق، طبقه چهارم، واحد 305 ـ کدپستی 138865XXXX " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 971220XXXX65329 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/09:

به موجب نامه شماره 194492/96 مورخ 28/9/1396 و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/08/1396 مرکز اصلی شرکت پیشرو کامپوزیت آتیه پارس سهامی خاص به شماره ثبت 386692 به: رباط کریم ـ بخش مرکزی ـ دهستان امامزاده ابوطالب ـ آبادی کاظم آباد ـ شهرک صنعتی پاسارگاد ـ خیابان کمیل ـ خیابان صنعت پنجم ـ پلاک 60 ـ (ق 413 ) ـ طبقه همکف ـ کدپستی 376417XXXX تغییر یافت. و در این اداره تحت شماره 2804 به ثبت رسیده است. حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ش 971109XXXX41671 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/09/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به آدرس: تهران - شهرستان رباط کریم - بخش مرکزی - دهستان امامزاده ابوطالب - آبادی کاظم آباد- شهرک صنعتی پاسارگاد- خیابان کمیل- خیابان صنعت پنجم- پلاک 60 - (ق 413 )- طبقه همکف- کدپستی 376417XXXX تغییر یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 960920XXXX06201 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مهدی قنبری فیروزآبادی به شماره ملی 068193XXXX ، حامد قنبری فیروزآبادی به شماره ملی 068036XXXX و خانم عزت یادگار به شماره ملی 068020XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. آرزو تاج نیا به شماره ملی 367355XXXX به عنوان بازرس اصلی و حسین کمالی به شماره ملی 068195XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند. پ 960824XXXX66188 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/23:

به استناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 08/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: مهدی قنبری فیروزآبادی به شماره ملی 068193XXXX به عنوان مدیرعامل و رییس هییت مدیره و حامد قنبری فیروزآبادی به شماره ملی 068036XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و خانم عزت یادگار به شماره ملی 068020XXXX به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد ها و عقود اسلامی و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960824XXXX11584 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی قنبری فیروزآبادی به شماره ملی 068193XXXX و حامد قنبری فیروزآبادی به شماره ملی 068036XXXX و عزت یادگار به شماره ملی 068020XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. آرزو تاج نیا به شماره ملی 367355XXXX به عنوان بازرس اصلی وحسین کمالی به شماره ملی 068195XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 940725XXXX35985 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی قنبری فیروزآبادی به شماره ملی 068193XXXX به عنوان مدیرعامل و رییس هییت مدیره و حامد قنبری فیروزآبادی به شماره ملی 068036XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد ها و عقود اسلامی و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 940725XXXX74908 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت شرکت انجام انواع پروژه های صنعتی در زمینه ساخت و تولید انواع سازه های پیشرفته فلزی و کامپوزیتی ـ ساخت قطعات و سازه های دوار و غیر دوار کامپوزیتی ـ ساخت و تولید انواع مخازن تحت فشار و لوله های کامپوزیتی ـ ساخت و تولید و تعمییرات انواع قطعات مربوط به صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ازقبیل انواع کنتور های گاز خانگی و صنعتی ـ ساخت انواع تجهییزات مربوط به صنایع غذایی و معدنی ـ خرید و فروش انواع محصولات و قطعات صنعتی و معدنی ـ ارایه خدمات فنی و مهندسی و مشاوره های مهندسی در زمینه طراحی تحلیل و تولید انواع قطعات و ماشین آلات مهندسی و صنعتی ـ واردات و صادرات انواع کالا های مجاز در زمینه صنعت و معدن ازقیبل مواد اولیه مورد نیاز صنایع فلزی و کامپوزیتی نفت گاز و پتروشیمی ـ انجام بازرسی ها و مانیتورینگ فنی و مهندسی انواع قطعات و سازه های صنعتی الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 940406XXXX13915 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان قصرالدشت خیابان امام خمینی پلاک 651 طبقه چهارم کد پستی 134681XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 940214XXXX28839 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/1/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نام شرکت به پیشرو کامپوزیت آتیه پارس تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 16/2/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1641616 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 25/7/1389 تحت شماره 386692 و شناسه ملی 103203XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 25/7/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار همشهری آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تولید قطعات و تجهیزات مرتبط با صنعت گاز تعمیرات و ارایه خدمات پیمانکاری در زمینه خطوط انتقال گاز و کنتورهای گاز خانگی و رگلاتوهای گاز خانگی تولید کنتورهای گاز خانگی و ملزومات ان تولید انواع قطعات فلزی و پلاستیکی و قالب های آن. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران تهرانسر ک 39 پ 19 کدپستی 941358XXXX 13 شعبه آدرس ایران خراسان شمالی بجنورد خ 17 شهریور جنوبی ک یقین پ 114 کدپستی 94136/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به یکصد سهم 000/100 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 6729621 مورخ 18/7/1389 نزد بانک ملت شعبه تهرانسر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای مهدی قنبری فیروزآباد به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای حامد قنبری فیروز آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 خانم عزت یادگار به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای مهدی قنبری فیروزآبادی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 خانم آرزو تاج نیا به عنوان بازرس اصلی 28 آقای حسین کمالی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی