اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1276

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1391/03/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: گلستان بندر گز خ ش جهانشاهی جنب فانوس 5

تاریخ تاسیس: 1391/03/04

کد پستی: 4871683413

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/03/04:

1,050,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/03/13:

خلاصه تقاضانامه و شرکت نامه شرکت فوق که در مورخه 4/3/91 شماره ثبت 1276 در این اداره بثبت رسیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تولید و فراوری و توزیع کلیه لوازمات پرورش زنبور عسل در صورت لزوم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح 2 مبدا تشکیل و مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 سرمایه شرکت: مبلغ 000/050/1 ریال منقسم به 7 سهم با نام 150000 ریالی که مبلغ کل آن نقداً طی گواهی مورخه 1/3/91 نزد بانک توسعه تعاون بندر گز پرداخت گردیده است. 4 مدیران شرکت: هادی غلامی رییس هییت مدیره، حسین غلامی نایب رییس هییت مدیره، مهدی غلامی منشی، طوبی جعفری عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 5 مدیر عامل : مهدی غلامی با حفظ سمت به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال منصوب شدند. 6 صاحبان امضاهای مجاز: کلیه تعهدات و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی اعم از چک سفته برات و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس نایب رییس هییت مدیره حق امضا خواهد داشت همراه با مهر شرکت و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 مرکز اصلی شرکت: گلستان، بندر گز، خ ش جهانشاهی، جنب فانوس 5 ، کدپستی 487168XXXX 8 بازرسان شرکت: خانم عظیمه مرادی گرجی به سمت بازرس اصلی و خانم مرضیه رجایی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 9 روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهیهای شرکت در نظر گرفته شده است. 10 اساسنامه شرکت در 52 ماده و 33 تبصره بتصویب رسید. رییس ثبت اسناد و املاک بندرگز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی