اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 13500

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: تهران بزرگراه آیت الله سعیدی بعد از میدان نماز خ امام حسن مجتبی نبش کوچه 31

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده هییت امنا مورخ 17/6/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید محل موسسه به تهران بزرگراه آیت الله سعیدی بعد از میدان نماز خ امام حسن مجتبی نبش کوچه 31 پ 313 منتقل گردید شعبه موسسه در شهریار صبا شهر انتهای خ شهید بهشتی شهرک امام رضا کوچه اول درب اول شمالی تاسیس گردید آقای روح الله جانقلی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و آقای حسین آرویی به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و آقای رسول فلاحی به سمت منشی هییت مدیره و محمد عدالتخواه به سمت خزانه دار و محمدرضا جانقلی به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و آقای حمید فلاحی و خانم رعنا قاسمی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 5 سال انتخاب گردیدند حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا متفق دو نفر از بین مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و خزانه دار رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/1/83 عبارت ذیل به موضوع موسسه الحاق گردید: مرکز نگهداری شبانه روزی و روزانه کودکان بی سرپرست در نتیجه ماده 8اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. محل موسسه به تهران، جاده ساوه، شهر چهاردانگه، خ شهید هیدخ، گلستان یک، پ4 منتقل گردید در نتیجه ماده3 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی