اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 1086085046

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 19/9/88 که طی نامه وارده 15732 ـ 12/10/88 ارسال گردید: اعضای هییت مدیره عبارتند از: بهاره قاسم زاده مدیرعامل، ایرج قاسم زاده رییس هییت مدیره، امیدرضا نژاد لاله نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی مژگان دهدار، بازرس علی البدل آیدا رشیدی برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه نور خوزستان جهت آگهی تعیین شد. اعضای هییت مدیره از 5 نفر به سه نفر کاهش یافته و ماده مزبور در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی