اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 55476

شناسه ملی: 14005185202

تاریخ ثبت: 1394/06/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/06/05

کد پستی: 9137401428

آدرس: پشت بلوار مصلی 30 مجتمع عظیم خشک بار مصلای 30/5 کوچه شهید طالبی ساختمان صبا واحد 3

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/06/05:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/05:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود سپاس راه نعمت نیاکان در تاریخ 05/06/1394 به شماره ثبت 55476 به شناسه ملی 140051XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی, عقد قراردادبا ارگانهای دولتی و غیردولتی, شرکت در مناقصات و مزایدات, صادرات و واردات کالاهای مجاز, اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی جهت شرکت, ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور. پس از اخذ مجوز های لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: پشت بلوار مصلی 30 (مجتمع عظیم خشک بار) مصلای 30/5 کوچه شهید طالبی ساختمان صبا واحد 3 کدپستی 913740XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت نامحدود به شرح ذیل انتخاب گردیدند:. خانم زهره اسماعیل زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 105056XXXX دارنده 500 . 000 ریال سهم الشرکه و آقای محمودرضا علی نژاد به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 065013XXXX و مدیرعامل دارنده 500 . 000 ریال سهم الشرکه. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش 940605XXXX63705 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی