اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/10/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/10/17

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مذکور که در تاریخ 17/10/86 تحت شماره 7142 در این دایره به ثبت رسیده است که از لحاظ امضا ذیل دفاتر در تاریخ 18/10/86 تکمیل گردیده است جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه کثیرالانتشار محلی آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: مونتاژ کامل اتوبوس اعم از اتاق، شاسی، واردات و صادرات قطعات و بدنه اتوبوس، تهیه و توزیع کالا و تزیینات و واردات مواد اولیه آنها، اخذ تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی 2 - مرکز اصلی شرکت: اردبیل، دروازه آستارا، خیابان جام جم، اتاق سازی اتوبوس علی، تلفن 8817198 - 091415XXXX7 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد. 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که مبلغ برابر گواهی شماره 1320 بانک ملی شعبه جام جم اردبیل به حسا به شماره 1676 نقداً واریز گردیده است. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای یاور نورمحمدی زیبا به سمت رییس هییت مدیره، آقای داور نورمحمدی زیبا به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای علی نورمحمدی زیبا به سمت مدیر عامل شرکت با رعایت ماده 124 ق تجارت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای ( مدیر عامل ) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 - حدود اختیارات مدیر عامل : آقای علی نورمحمدی زیبا به سمت مدیر عامل تعیین و حدود اختیارات وی که در اساسنامه پیش بینی شده 8 - بازرسان شرکت: آقای احمد مهریار به سمت بازرس اصلی و سعید غنی نژاد به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای ثبت اردبیل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی