اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 46686

شناسه ملی: 10260647396

تاریخ ثبت: 1390/12/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: 1 3 استان اصفهان شهر اصفهان خیابان سجاد خیابان خلیلی بن بست ستاره

تاریخ تاسیس: 1390/12/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/01/22:

25,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/12/21:

25,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 22/1/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام و اجرای کلیه امور پیمانکاری مربوط به پروژه های خط گرم شبکه 20 کیلو ولت، توزیع برق و تجهیزات و اجرای پست های زمینی و هوایی فشار متوسط و اجرای کلیه پروژه های مربوط به شبکه توزیع برق، انجام امور طراحی نظارت و اجرای سیستم های مخابراتی به جز مواردی که بموجب قانون در انحصار شرکت مخابرات ایران است، سیستم های آب و فاضلاب و آبرسانی، جدول کشی، زهکشی، سد سازی، محوطه سازی، سازه های بتنی و اسکلت سازی، مخزن سازی، تاسیسات (برقی و مکانیکی) صنعتی و ساختمانی و پروژه های ساختمانی و راه سازی، طراحی و اجرای فضای سبز و خدمات مربوط به درخت کاری و طرح های فضای سبز، آذین بندی میادین و خیابان ها، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی، ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات شرکت های داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانک های داخلی و خارجی جهت اهداف شرکت، انجام کارهای خدماتی جهت ادارات و سازمان های دولتی و خصوصی از قبیل نظافت اماکن عمومی تامین نیروی انسانی موقت. 2 ـ آقای محمد کاشی درچه با دریافت مبلغ 000/500/4 ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را بمبلغ 000/500 ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/25 ریال بمبلغ 000/500/20 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 7/2/91 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 21/12/1390 تحت شماره 46686 و شناسه ملی 102606XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 21/12/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام امور طراحی نظارت و اجرا سیستم تاسیسات صنعتی و ساختمانی 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان اصفهان ـ شهر اصفهان خیابان سجاد خیابان خلیلی بن بست ستاره پلاک 591 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 25000000 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای فیروز نصیری به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای محمدکاشی درچه به سمت عضو هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای فیروز نصیری به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر میباشد 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه رییس اداره ثبت شرکتها موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی