اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 14598

شناسه ملی: 10800172946

تاریخ ثبت: 1392/08/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/08/11

آدرس: 13 استان هرمزگان شهر بندرعباس شهر نمایش مجتمع تجاری ذکریا طبقه اول واحد 13

کد پستی: 7915713581

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/08/11:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: خانم ناهید کسراییان به شماره ملی 005273XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم نگاره منفرد به شماره ملی 312021XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای غلامرضا منفرد به شماره ملی 249007XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات،قراردادها وعقوداسلامی با امضا رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960426XXXX24710 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا منفرد به شماره ملی 249007XXXX خانم ناهیدکسراییان به شماره ملی 005273XXXX خانم نگاره منفرد به شماره ملی 31202174 - خانم بهاره منفرد به شماره ملی 228030XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم محبوبه خجسته نژاد به شماره ملی 312008XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش 960426XXXX77590 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: فعالیت در تمام زمینه های مربوط به آی تی مونتاژ و تعمیرات سخت افراز رایانه، طراحی و اجرای شبکه های رایانه ای، راه اندازی کافی نت، راه اندازی گیم نت، فروش سخت افزار و نرم افزار، طراحی وب سایت، تولید نرم افزار، تایپ و امور اداری، خدماتی و مخابراتی، ارایه و پشتیبانی سخت افزاری مین فریم، تولید و ارایه رایانه های غیر مین فریم، تولید و ارایه دستگاه های جانبی، تولید و ارایه قطعات و ملزومات، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارایه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری سی دی اطلاعاتی تولید داخل، ارایه پشتیبانی بسته های نرم افزارهای خارجی اس ای و سیستم ها، خدمات شبکه های اطلاع رسانی پرووا، شبکه داده ها، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی، خدمات پشتیبانی، پژوهش، سیستم های ویژه، حفاری و کابل کشی فیبر نوری. ش 867590XXXX113734XXXX رییس ثبت اسناد و املاک بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/14:

شرکت فوق در تاریخ 11/08/1392 شماره ثبت 14598 و شناسه ملی 108001XXXX6 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 14/08/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار صبح ساحل آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تولید و نگهداری و بسته بندی پخش محصولات کشاورزی و مواد غذایی صادرات و واردات ایجاد سردخانه ایجاد فضای سبز و تهیه و تولید کودهای شیمیایی ایجاد و تاسیس کارخانه های صنایع غذایی برگزاری دوره های تخصصی صنایع کشاورزی تولید نهال و گلخانه و محصولات گلخانه ای و پخش آن تولید فرآورده های کشاورزی و غذایی پرورش دام و طیور و شیلات تهیه و تولید و توزیع غذا و مواد غذایی تهیه و تولید فرآورده های دامی و طیور بازیافت و صنایع در ارتباط با بازیافت مواد غذایی و دامی خرید و فروش ابزار آلات کشاورزی و صنایع غذایی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان هرمزگان شهر بندرعباس شهر نمایش مجتمع تجاری ذکریا طبقه اول واحد 13 کدپستی 791571XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/5 ریال منقسم به یکصد سهم 000/50 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/750/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 43455/299 مورخ 30/07/1392 نزد بانک ملت شعبه سلامت بندرعباس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای غلامرضا منفرد به سمت رییس هییت مدیره. 25 خانم ناهید کسراییان به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 خانم نگاره منفرد به سمت عضو هییت مدیره. 45 خانم نگاره منفرد به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 خانم مژگان دارابی به عنوان بازرس اصلی 2 8 خانم مریم جمعه نژاد پوری به عنوان بازرس علی البدل ش 867590XXXX112927XXXX مسیول ثبت شرکت های بندرعباس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی