اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 244950

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/02/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/02/14

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 14/2/84 تحت شماره 244950 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1ـ موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه های مخابراتی پس از اخذ مجوزهای لازم شامل دستگاههای انتقال سوئیچ مفصل بندی کابل کشی تجهیزات تلفن و سیار و نگهداری مراکز تلفن و قسمتهای مختلف آن شامل نگهداری کابل و شبکه هوایی و اداره واگذاری خطوط امورمشترکین سالن سوئیچ و سالن امتحان انجام کلیه پروژه های معدنی شامل اکتشافات استخراج و فرآوری صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت درمناقصات و مزایدات داخلی وخارج وامور خدمات مرتبط 2ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خ بزرگراه رسالت بعد از پل سیدخندان شماره 230 3ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000‚020‚1 ریال. 4ـ مدیران شرکت: آقای علی قاسمی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای بابک عمران بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ناصر صفری بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی