اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 14343

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/04/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/04/02

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فراز نور تبریز بامسیولیت محدود در تاریخ 2/4/82 تحت شماره 14343 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: ارایه کلیه خدمات و فعالیت های خدماتی - تنظیفی - طبقه و سرویس دهی غذا خدمات تامین نگهبانی و حراست - خدمات به مجالس و جشن ها - ارایه خدمات کانالکشی و انتقال خطوط تلفن و گاز و برق و شبکه فاضلاب و آب و لوله کشی بقیه به شرح اساسنامه. 2 - مرکزاصلی شرکت: تبریز - خیابان مفتح - کوی شربت زاده کوچه ملاحسین ک 304 3 - سرمایه شرکت: مبلغ پنج میلیون ریال. 4 - مدیران و دارندگان حق امضا:اکبر دشتی آغ بلاغ مدیرعامل و عضو هییت مدیره - حسن دشتی آغ بلاغ رییس و عضو هییت مدیره - ملیحه یوسف زاده مقدم عضو هییت مدیره انتخاب حق امضا تمامی اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک - سفته - بروات باامضا مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکتهای تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی