اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1747

شناسه ملی: 10861484810

تاریخ ثبت: 1388/07/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: میانه ، خیابان ارشاد ، کوچه بهداری امین 2 ،

تاریخ تاسیس: 1388/07/28

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره به مورخه 3/8/88 شرکت فوق، تغییرات زیر در شرکت مذکور به عمل آمده است: آقایان عزیز گلدرانلویی به سمت رییس هییت مدیره و مصطفی رجبی به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود تعیین شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. رییس اداره ثبت میانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 28/7/1388 تحت شماره 1747 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: ارایه ی کلیه ی خدمات پخت و سلف غذا پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیربط، ارایه ی کلیه ی خدمات تنظیفی ادارات، کارخانجات، مسکونی و غیره، ارایه ی خدمات فضای سبز اعم از احداث و نگهداری آن، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ارایه ی خدمات پارکبانی، نگهبانی و کلاً انجام تمام کارهایی که به آنها خدمات عمومی اطلاق می گردد. 2 - مرکز اصلی شرکت: میانه، خیابان ارشاد، کوچه بهداری امین 2 ، پلاک 20 ، کدپستی 75385 - 53177 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقد می باشد. 4 - مدیران شرکت: آقایان عزیز گلدرانلویی به سمت مدیرعامل و مصطفی رجبی به سمت رییس هییت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه ی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک میانه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی