اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 12079

شناسه ملی: 14004812040

تاریخ ثبت: 1393/12/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/12/25

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/12/25:

300,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/25:

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در تاریخ 25/12/1393 تحت شماره 12079 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: ارایه کلیه فعالیت های تجاری و خدمات بازرگانی در زمینه خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای بازرگانی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه قطعات الکترونیکی و مخابراتی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، اخذ و اعطای نمایندگی کمپانی های معتبر خارجی و داخلی، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک های داخلی و خارجی شرکت. شرکت در کلیه مناقصات، پیمان ها و مزایده دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش ـ برج صدف ـ طبقه 3 ـ واحد 301 ـ صندوق پستی شماره 236 . 3 ـ میزان سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/300 ریال. 4 ـ مدت اعتبار شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 ـ مدیران شرکت: آقای حامد گلچای به شماره ملی 006807XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و آقای بهنود گلچای به شماره ملی 001034XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 1909125 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی