اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/07/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/07/18

آدرس: شوشتر شهرک شهید چمران لین 11

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت ماشین سازی شاهین خوزستان (سهامی خاص) تحت شماره مورخ دراین اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جهت عموم بشرح زیر آگهی میشود: 1 ـ نام شرکت: شرکت ماشین سازی شاهین خوزستان (سهامی خاص) 2 ـ موضوع شرکت: شامل ساخت و نصب و راه اندازی پروژه های صنعتی ـ ساخت و نصب انواع سازه های فلزی ـ ساخت و نصب انواع مخازن ـ ساخت و نصب تجهیزات سیمان ـ لوله کشی صنعتی ـ سند پلاست و رنگ آمیزی صنعتی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات ـ بازاریابی ـ خرید و فروش ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات اعتباری حقوقی و حقیقی ـ اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی و سایر موارد مشابه که به موضوع شرکت ارتباط داشته باشد. 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ سـرمایه اولـیه یک میلیون ریال است که منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که 35 % آن به حساب جاری شماره 6104 بانک ملی شعبه مرکزی شهرستان شوشـتر واریز و پرداخت شده و مابقی 65 % دیگر تعهدی است. 4 ـ مرکز اصلی شرکت: شوشتر شهرک شهید چمران لین 11 پلاک 9 تلفن 061267XXXX6 5 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 6 ـ اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه می باشد. 7 ـ اعضای هییت مدیره عبارتنداز: آقای سیاوش لطف آذر به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای فرهاد فوزونی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و خانم اشرف خاکی به عنوان منشی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 8 ـ حق امضا اوراق مالی و اسناد تعهدآور شرکت: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای آقای سیاوش لطف آذر رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد مکاتبات معمولی و اداری با امضای مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. 9 ـ بازرسین شرکت: آقای علی بلیوند و آقای علیرضا بلیوند به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. 10 ـ روزنامه کثیرالانتشار جام جم و روزنامه محلی نور خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شوشتر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی