اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4002

شناسه ملی: 14004359307

تاریخ ثبت: 1393/06/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 5431766737

آدرس: منطقه آزاد ارس ، جلفا ، مجتمع تجاری آراز ، پلاک 190 ،

تاریخ تاسیس: 1393/06/10

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/12/1393 و عادی به طور فوق العاده مورخ 04/12/1393 و هییت مدیره مورخ 05/12/1393 شرکت مزبور که در تاریخ 16/12/1393 تحت شماره 12510 ث 93 و 12511 ث 93 و 12512 ث 93 به این واحد واصل گردیده تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. تعداد اعضا هییت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. سیامک ولیزاده به شماره ملی 567975XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ عظیمه همراه پوربالوجه به شماره ملی 567879XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ سیما ولیزاده به شماره ملی 136144XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. حسن رحیمی به شماره 604953XXXX به سمت بازرس اصلی و رویا پناهی 137299XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 931217XXXX96604 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/10:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 10/6/93 شماره ثبت 4002 شناسه ملی 140043XXXX7 در دفتر ثبت شرکتهای سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل تکمیل گردید، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی آگهی می گردد. 1 ـ موضوع شرکت: ارایه خدمات مشاوره ای و روانشناختی، طراحی، اجرا و برگزاری کارگاههای آموزشی، سمینار و همایش در زمینه های مختلف از جمله: مهارت های ده گانه زندگی، کاهش اختلافات خانوادگی، بهبود کیفیت زندگی زناشویی، تربیت کودک و شیوه های فرزندپروری،... و سایر موضوعات بر اساس نیاز و درخواست ادارات، نهادها، سازمانها، مراکز آموزشی کارخانجات و...، برگزاری دوره های ضمن خدمت، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی، اخذ و اعطا نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذیصلاح و مطابق با قوانین و مقررات منطقه آزاد ارس. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: منطقه آزاد ارس، جلفا، مجتمع تجاری آراز، پلاک 190 ، کدپستی 543176XXXX 4 ـ میزان سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 یک میلیون ریال تماماً نقدی منقسم به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن توسط موسسین طی گواهی بانکی 711 مورخ 1/6/93 بانک ملی شعبه جلفا پرداخت گردیده و مابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: سیامک ولیزاده بشماره ملی 567975XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، عباس بخشی پور رودسری بشماره ملی 483965XXXX بسمت رییس هییت مدیره، فاطمه مختاری خطیبی بشماره ملی 138084XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره، عظیمه همراه پور بالوجه بشماره ملی 567879XXXX عضو هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا مجاز: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بهادار و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ حدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. 8 ـ بازرسان شرکت: حسن رحیمی بشماره ملی 604953XXXX بسمت بازرس اصلی و رویا پناهی بشماره ملی 137299XXXX بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. 9 ـ اساسنامه شرکت در 64 ماده و 7 تبصره بتصویب رسید. 10 ـ روزنامه آذربایجان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 201610XXXX110674XXXX رییس ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی