اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1465

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/08/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/08/08

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت تعاونی نقشینه باف دهق که در تاریخ 8/8/82 تحت شماره ( 1465 ) در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار محلی آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: تهیه و اجرای طرح و اداره واحد تولیدی در زمینه تولید پارچه و بقیه به شرح ماده 3 اساسنامه. 2 - مرکز اصلی شرکت: دهق، شهرک صنعتی فاز 2 جنب کارخانه چیپس. 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یکصد و چهل وچهار میلیون ریال منقسم به بیست و چهار سهم شش میلیون ریالی است که مبلغ چهل وهشت میلیون ریال آن نقدا توسط اعضا پرداخت و بقیه تعهدی می باشد. 4 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5 - مدیران و صاحبان امضا: آقای حبیب الله احمدی به عنوان رییس هییت مدیره و خانم مهری حاجیان به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای هوشنگ احمدی به عنوان مدیرعامل و منشی و آقای مرتضی احمدی عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی با امضای آقای هوشنگ احمدی (مدیرعامل) و آقای حبیب احمدی رییس و در غیاب آقای حبیب احمدی امضای خانم مهری حاجیان و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای هوشنگ احمدی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 - آقای محمد احمدی و خانم فاطمه مومنی به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای نجف آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی