اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10980152834

تاریخ ثبت: 1390/01/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: تالش خیابان مصطفی خمینی نبش کوچه قدیر

کد پستی: 7781943716

تاریخ تاسیس: 1390/01/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/01/21:

1,050,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت تعاونی خدمات جرثقیل تیلار گیلان درتاریخ 21/1/1390 تحت شماره 1947 و به شناسه ملی 109801XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه و اساسنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ارایه انواع خدمات جرثقیل و جابجایی وسایل نقلیه 2 تاریخ تشکیل و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 سرمایه شرکت: مبلغ 000/050/1 ریال منقسم به 21 سهم پنجاه هزار ریالی که مبلغ 000/350 ریال آن نقدا توسط اعضا به بانک توسعه تعاون شعبه تالش واریز و مابقی در تعهد اعضای شرکت می باشد. 4 مرکز اصلی شرکت: تالش خیابان مصطفی خمینی نبش کوچه قدیر کدپستی 778194XXXX 5 مدیران و صاحبان امضا: آقای گلعلی همتی دیزگاه به سمت رییس هییت مدیره و آقای سجاد همتی دیزگاه به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مجتبی همتی دیزگاه به سمت منشی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و آقای گلعلی همتی دیزگاه به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و غیره با امضا رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان با امضا نایب رییس هییت مدیره به اتفاق مدیر عامل شرکت همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و اوراق عادی با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 6 بازرسان شرکت: بانوان آزیتا همتی دیزگاه و گیتا همتی دیزگاه به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند رییس ثبت اسناد و املاک تالش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی