اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2504

شناسه ملی: 14007326501

تاریخ ثبت: 1396/10/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 5947113573

تاریخ تاسیس: 1396/10/14

آدرس: آذربایجان غربی شهرستان مهاباد بخش مرکزی دهستان مکریان غربی روستا اگریقاش اگریقاش خیابان اصلی خیابان پشت تالاربگزدان پلاک 0 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/10/14:

650,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/14:

تاسیس شرکت سهامی خاص بذر زرین خوشه مکریان در تاریخ 14/10/1396 به شماره ثبت 2504 به شناسه ملی 140073XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تولید وفراوری و بسته بندی بذر گندم اصلاح شده و تحویل به کشاورزان جهت کشت و برداشت تناژ بالا ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی و کلیه فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم بوده و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: آذربایجان غربی ـ شهرستان مهاباد ـ بخش مرکزی ـ دهستان مکریان غربی ـ روستا اگریقاش ـ اگریقاش ـ خیابان اصلی ـ خیابان پشت تالاربگزدان ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 594711XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 650000000 ریال منقسم به 65000 سهم 10000 ریالی با نام می باشد که مبلغ 227500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 107/5216/62 مورخ 06/10/1396 نزد بانک کشاوررزی شعبه صلاح الدین ایوبی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای ناصر توره بشماره ملی 292978XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره، آقای نادر نوربخش بشماره ملی 287024XXXX به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره، آقای بایزید نوربخش بشماره ملی 287129XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضا آقای بایزید نوربخش عضو هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سلیمان ضیایی اصل به شماره ملی 287239XXXX به عنوان بازرس اصلی، خانم شیرین علی پور به شماره ملی 287129XXXX به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 961014XXXX56877 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی