اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/07/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/07/30

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/07/30:

شرکت پیمانکاری و انبوه سازی معراج نور شیراز ( با مسیولیت محدود) در تاریخ 30/7/84 ذیل شماره 18235 در این اداره ثبت و در تاریخ 30/7/84 امضا ذیل ثبت تکمیل شده خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: ساختمانی شامل عمران، ابنیه، ساختمان سازی، نقشه برداری، پل سازی، جاده سازی، سدسازی، کانال کشی، آسفالت کاری، تاسیس ات و تعمیرات خطوط لوله آب، برق، گاز، مخابرات، گاز ساختمان و شرکتها، جوشکاری لوله، خدماتی شامل تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوعات شرکت، تهیه و خرید وسایل جانبی شرکت جهت فعالیتهای شرکت، تنظیفات، حفظ و نگهداری فضای سبز، طبخ و پخش مواد غذایی، سرودهی به مجالس، ادارات و ارگانها، خدمات تعمیر و نگهداری ماشین آلات سبک و سنگین با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی و نشانی شرکت: شیراز، عادل آباد، خیابان روی سازی، پلاک 105 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی که صددرصد آن پرداخت شده و متعلق است به آقایان محمد غلامی و محمد امین علیزاده بیدک هر کدام 000/500 ریال 5 - مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: آقای محمد غلامی رییس هییت مدیره و آقای محمد امین علیزاده بیدک مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد بانکی و عقود اسلامی و قراردادها با رییس هییت مدیره و مدیر عامل متفقا همراه با مهر شرکت و نامه های اداری با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مسیول ثبت شرکتهای شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی