اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 33482

شناسه ملی: 10260539952

تاریخ ثبت: 1387/01/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 6186966461

آدرس: اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی جنب پل میر بالای بیمه آسیا پلاک 40

تاریخ تاسیس: 1387/01/20

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هییت مدیره مورخ 4 و 3/3/91 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: حمید باوی کد ملی 182953XXXX و کدپستی 618696XXXX به سمت رییس هییت مدیره و فاطمه محمدی شمس آبادی با کد ملی 175304XXXX و کدپستی 618863XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و علی قهوه گون با کد ملی 175354XXXX کدپستی 619918XXXX به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد و فرزانه مانیان سودانی با کد ملی 128323XXXX و کدپستی 818785XXXX و هیلدا حجازی با کد ملی 128841XXXX و کدپستی 815894XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه نصف جهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. مرکز اصلی شرکت به اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی جنب پل میر بالای بیمه آسیا پلاک 40 کدپستی 817561XXXX انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ 24/5/91 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/01/22:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت جهان سازان نیما سهامی خاص که در تاریخ 20/1/87 تحت شماره 33482 در این اداره بثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه محلی اولیا آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: طراحی، نظارت، محاسبه و اجرای پروژه های ساختمانی، ابنیه، ارایه کلیه خدمات ساختمانی، عمرانی، فنی، اسکلت های بتنی و فلزی، سوله سازی، محوطه سازی، تاسیس اتی، ساخت و ساز زمین، تعمیرات داخلی، ایجاد فضای سبز و ساختمانی، انجام کلیه امور تاسیس اتی از قبیل برودتی، حرارتی، مکانیکی و هیدرومکانیکی تامین نیروی انسانی مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی بصورت موقت، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و بقیه موارد بشرح ماده دو اساسنامه می باشد. 2 مرکز اصلی شرکت: اصفهان، خانه اصفهان، خیابان گلخانه، خیابان غنچه، کوچه ندا، پلاک 24 3 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال تمام که به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام عادی منقسم شده و 35 % آن بصورت نقد بحساب جاری بنام شرکت واریز گردیده و مابقی در تعهد اعضا است. 4 مدت شرکت از تاریخ 22/12/86 بمدت نامحدود. 5 مدیران و صاحبان امضا: آقای بهروز قادری قهفرخی به سمت رییس هییت مدیره، آقای جهان بخش فرود به سمت مدیر عامل ، خانم نسترن فرود به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق، اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً بامهر شرکت معتبر است. 6 آقای فرشید جعفریان قهفرخی و دانیال قادری قهفرخی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضا ذیل ثبت در تاریخ 22/1/1387 تکمیل گردید. سرپرست اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی