اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 512230

شناسه ملی: 14006902248

تاریخ ثبت: 1396/04/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/04/20

آدرس: تهران شهر تهران سعادت آباد خیابان چهارم شرقی بلوار 24 متری سعادت آباد پلاک 35 طبقه سوم واحد 404

کد پستی: 1997763168

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/11/27:

5,000,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/04/20:

500,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا فتح اله مقصودی شماره ملی 006994XXXX با واریز مبلغ 405XXXX000 ریال به صندوق شرکت ، سهم الشرکه خود رااز مبلغ 450000000 ریال به 45XXXXXXXX ریال افزایش داد. خانم فتحیه شادانلو شماره ملی 373182XXXX با پرداخت مبلغ 225000000 ریال به صندوق شرکت ، سهم الشرکه خود را از 25000000 ریال به 250000000 ریال افزایش داد. آقای منصور فتح اله مقصودی شماره ملی 387378XXXX با واریز مبلغ 225000000 ریال به صندوق شرکت ، سهم الشرکه خود را از 25000000 ریال به 250000000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 500000000 ریال به مبلغ 5XXXXXXXX0 ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح زیر می باشد. آقای محمدرضا فتح اله مقصودی شماره ملی 006994XXXX دارای مبلغ 45XXXXXXXX ریال سهم الشرکه خانم فتحیه شادانلو شماره ملی 373182XXXX دارای مبلغ 250000000 ریال سهم الشرکه آقای منصور فتح اله مقصودی شماره ملی 387378XXXX دارای مبلغ 250000000 ریال سهم الشرکه پ 981210XXXX88449 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تولید و فروش مصنوعات چوبی رنگ کاری چوب اشباع و فرآوری چوب در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم پ 981120XXXX51800 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/20:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود رها چوب کارو آروند در تاریخ 20/04/1396 به شماره ثبت 512230 به شناسه ملی 140069XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: خرید و فروش واردات و صادرات تهیه توزیع تولید و بسته بندی و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ و اعطا شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، برپایی و شرکت در کلیه همایشهاو نمایشگاهها و سمینارهای داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، ارایه کلیه خدمات اعم از طراحی نقشه برداری مشاوره نظارت فنی مدیریت پیمان مدیریت پروژه مشارکت در ساخت تامین مصالح و اجرای کلیه پروژه های عمرانی ابنیه راه باند سد و تاسیساتی شامل الکتریکی مکانیکی برودتی و حرارتی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ سعادت آباد ـ خیابان چهارم شرقی ـ بلوار 24 متری سعادت آباد ـ پلاک 35 ـ طبقه سوم ـ واحد 404 ـ کدپستی 199776XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 500 . 000 . 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمد رضا فتح اله مقصودی به شماره ملی 006994XXXX دارنده 450 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه خانم فتحیه شادانلو به شماره ملی 373182XXXX دارنده 25 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه آقای منصور فتح اله مقصودی به شماره ملی 387378XXXX دارنده 25 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای محمد رضا فتح اله مقصودی به شماره ملی 006994XXXX و به سمت مدیرعامل و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود آقای منصور فتح اله مقصودی به شماره ملی 387378XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 960420XXXX41276 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی