اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2224

شناسه ملی: 14007774449

تاریخ ثبت: 1397/05/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: استان اصفهان شهرستان مبارکه بخش مرکزی شهر مبارکه محله قلعه کوچه شهید بخشعلی اسماعیلی -LSB- مقدم 8 -RSB- بن بست چهاردهم پلاک 0 طبقه زیر زمین

کد پستی: 8481614485

تاریخ تاسیس: 1397/05/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/05/20:

42,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/20:

تاسیس شرکت تعاونی سیمین زر مبارکه درتاریخ 20/05/1397 به شماره ثبت 2224 به شناسه ملی 140077XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: تهیه و اجرای طرح و اداره واحد تولیدی در زمینه تولید محصولات مقاوم به کم آبی از قبیل: زرشک، زیتون و زعفران با استفاده از سرمایه و نیروی کار و مهارت اعضا و فروش محصولات تولیدی.تبصره 1 : شرکت می تواند برای اجرای طرح مصوب و موارد مندرج در بالا، با رعایت مقررات و اساسنامه و قراردادهای منعقده، از سرمایه و ذخایر موجود، اعتبارات سرمایه گذاری های بخش دولتی، عمومی، تعاونی، بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، هدایای نقدی و جنسی افراد و موسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی نماید.تبصره 2 : در صورتیکه از طریق ارگان دولتی و یا عمومی ذیربط، ضوابط و مقرراتی در زمینه، نوع و نحوه کار و اشتغال، وسایل، تجهیزات، تاسیسات و اماکن مورد نیاز فعالیت قانونی شرکت و سایر موارد مربوط وضع شده باشد، شرکت مکلف به رعایت آنهاست.تبصره 3 : شرکت می تواند مصالح، وسایل، تجهیزات، ماشین آلات، تاسیسات، انبارها و کارگاهها و دیگر نیازمندیهای خود را به طریق مقتضی و مقرون به صرفه تامین نموده و در جهت تحقق اهداف شرکت در موسسات تولیدی، تعاونی و دیگر نهادهای اقتصادی سرمایه گذاری کند و یا اقدام به خرید سهام کارخانجات و موسسات دولتی و غیردولتی نماید.تبصره 4 : در صورتیکه برای انجام هریک از فعالیتهای موضوع تعاونی، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.تبصره 5 : شرکت می تواند با توجه به نوع فعالیت، با رعایت مقررات اقدام به صدور تولیدات خود به خارج از کشور نماید و یا نیازمندیهای خود را از خارج تامین نماید. همچنین با برگزاری نمایشگاه و یا شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی، ایجاد دفاتر نمایندگی و شعب در داخل و خارج کشور تولیدات خود را عرضه نماید.تبصره 6 : شرکت مکلف است در جهت ارتقا دانش و مهارتهای فنی و شغلی اعضای خود با دستگاهها و موسسات ذیربط همکاری نموده و موجبات شرکت هییت مدیره، مدیرعامل، بازرس و دیگر اعضا را در دوره های آموزشی و تخصصی مربوطه فراهم نماید. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: استان اصفهان - شهرستان مبارکه - بخش مرکزی - شهر مبارکه-محله قلعه-کوچه شهید بخشعلی اسماعیلی [مقدم 8 ]-بن بست چهاردهم-پلاک 0 -طبقه زیر زمین- کدپستی 848161XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: سرمایه شرکت مبلغ 42000000 ریال نقدی است است منقسم به 21 سهم 2000000 ریالی با نام عادی که مبلغ 14000000 ریال آن طی گواهی بانک توسعه تعاون شغبه مبارکه توسط اعضا پرداخت و مابقی در تعهد اعضا می باشد. اولین مدیران: خانم مریم سلیمی ریزی به شماره ملی 117011XXXX به سمت رییس هییت مدیره، خانم اعظم سلیمی ریزی به شماره ملی 117123XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای حسین رستمی به شماره ملی 109128XXXX به سمت منشی هییت مدیره و مدیرعامل، آقای بهمن شیرزادی گارماسه به شماره ملی 129220XXXX و خانم زهرا شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی 541955XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای حسین رستمی (مدیرعامل) و خانم مریم سلیمی ریزی (رییس هییت مدیره)و در غیاب خانم مریم سلیمی ریزی (رییس هییت مدیره) با امضای خانم اعظم سلیمی ریزی (نایب رییس هییت مدیره) و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای آقای حسین رستمی (مدیرعامل) و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. فتانه رستمی به شماره ملی 396256XXXX به سمت بازرس اصلی و مریم رستمی به شماره ملی 541014XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. به موجب نامه شماره 9273 مورخ 13/05/1397 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مبارکه ثبت و آگهی گردید. ش 970520XXXX36785 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مبارکه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی