اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 47318

شناسه ملی: 14006824749

تاریخ ثبت: 1396/03/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: خوزستان شهر اهواز آریا شهر بلوار امام خمینی خیابان علیمرادیان پلاک 42 طبقه دوم

کد پستی: 6184756885

تاریخ تاسیس: 1396/03/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/03/20:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/20:

تاسیس شرکت بامسیولیت محدود نابغه پروران آینده در تاریخ 20/03/1396 به شماره ثبت 47318 به شناسه ملی 140068XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام کلیه ی کارهای مشاوره، استعداد یابی کودکان ؛ تولید یا واردات وسایل کمک آموزشی کودکان، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی، با اخذ مجوزهای لازم. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان ـ شهر اهواز ـ آریا شهر ـ بلوار امام خمینی ـ خیابان علیمرادیان ـ پلاک 42 ـ طبقه دوم ـ کدپستی 618475XXXX سرمایه شرکت: 1 . 000 . 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم ویدا تک پور به شماره ملی 175581XXXX دارنده 500 . 000 ریال سهم الشرکه آقای مهدی جعفری شیرازی به شماره ملی 325715XXXX دارنده 500 . 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم ویدا تک پور به شماره ملی 175581XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای مهدی جعفری شیرازی به شماره ملی 325715XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو با امضای مدیرعامل ورییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 960320XXXX85654 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی