اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/11/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: استان زنجان شهرستان ابهر میدان مصلی ابتدای بلوار اشیرالدین ابهری

تاریخ تاسیس: 1386/11/29

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/11/29:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/11/29:

در تاریخ 29/11/86 تحت شماره 1436 اینت اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ارایه خدمات کشاورزی در زمینه تهیه و توزیع انواع بذر، سموم، ادوات کشاورزی. 2 مرکز اصلی شرکت: استان زنجان، شهرستان ابهر، میدان مصلی، ابتدای بلوار اشیرالدین ابهری پلاک 40 3 سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال که مبلغ 000/500/3 ریال آن نقدا بحساب جاری شرکت به شماره 20/933 نزد صندوق تعاون ابهر واریز و مابقی در تعهد سهامداران است. 4 مدیران و دارندگان حق امضا: آقای سلطانعلی عسگری به سمت رییس و خانم معصومه عسگری به سمت نایب رییس و آقای فاضل عسگری به سمت منشی هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند و خانم معصومه عسگری به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه قراردادها، اسناد رسمی و تعهدآور و اوراق بهادار باامضا مدیر عامل و رییس و در غیاب رییس باامضا منشی هییت مدیره با ذکر سمت و مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و نامه ها بامضا منفرد مدیر عامل بامهر شرکت معتبر است. 5 بازرسین شرکت: آقای محسن عسگری به سمت بازرس اصلی و خانم رقیه عسگری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد ابهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی