اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 2857

شناسه ملی: 14003902596

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: استان البرز شهر جدید هشتگرد ، فاز 2 ، محله 1 ، خیابان شباویز ، ساختمان آپادانا واحد 7 به

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آگهی المثنی تاسیس شرکت شاهین سازه مغان (بامسیولیت محدود) شرکت فوق در تاریخ 28/11/1392 تحت شماره 2857 و شناسه ملی 140039XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده ـ موضوع: ارایه خدمات پیمانکاری ساختمان شامل ساخت، تخریب و بازسازی کلیه ابنیه های فلزی و بتنی و محوطه سازی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ انعقاد قرارداد پیمانکاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحود ـ مرکز اصلی شرکت: استان البرز ـ شهر جدید هشتگرد، فاز 2 ، محله 1 ،خیابان شباویز،ساختمان آپادانا واحد 7 به کد پستی 336184XXXX ـ سرمایه شرکت: 100 . 000 . 000 ریال ـ اولین مدیران شرکت: آقای غفار نجفی به شماره ملی 601948XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم مهناز فصیحی به شماره ملی 146117XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ـ دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ میزان سهم الشرکه شرکا: آقای غفار نجفی دارنده 000/000/50 ریال سهم الشرکه ـ خانم مهناز فصیحی دارای 000/000/50 ریال سهم الشرکه می باشد. ش 940908XXXX37716 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی