اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 48612

شناسه ملی: 14007620431

تاریخ ثبت: 1397/03/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 6163843195

تاریخ تاسیس: 1397/03/07

آدرس: استان خوزستان شهرستان اهواز بخش مرکزی شهر اهواز کوی زیتون کارمندی خیابان زیتون خیابان شهید جهانگیری -LSB- فرهنگ -RSB- پلاک 51 مجتمع همتی 5 طبقه اول

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/03/07:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/07:

تاسیس شرکت سهامی خاص مازیار مکانیک پاسارگاد درتاریخ 07/03/1397 به شماره ثبت 48612 به شناسه ملی 140076XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام امور پیمانکاری در پروژه های راه وساختمان و ابنیه اعم از آسفالت معابر ، خاکریزی و خاکبرداری ، احداث کارگاههای سیار و ثابت ، ایجاد سازه های بتنی و فلزی ، لوله کشی آب و فاضلاب و گاز ساختمان ، جوشکاری و برشکاری ،انجام امورخدماتی: تامین وتجهیز امورآشپزخانه ، آبدارخانه و رستوران ،ایجاد و نگهداری فضای سبز و باغبانی ، زهکشی و امور کشاورزی و باغبانی ، تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و مدارس، حمل و نقل درون شهری، بسته بندی مواد غذایی، ترخیص کالا،خدمات پشتیبانی، انجام امور بهره برداری از تاسیسات و نظایر آنها ، پروژه های نفت و گاز در صنایع پایین دستی،پروژه های روشنایی معابر و برق فشار قوی ومتوسط ، انجام فعالیتهای بازرگانی غیرهرمی ، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی با اخذ مجوزهای لازم ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجازدر صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم ، شرکت در مناقصات و مزایدات و خریدات دولتی و خصوصی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور ، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان خوزستان ـ شهرستان اهواز ـ بخش مرکزی ـ شهر اهواز ـ کوی زیتون کارمندی ـ خیابان زیتون ـ خیابان شهید جهانگیری [ فرهنگ ] ـ پلاک 51 ـ مجتمع همتی 5 ـ طبقه اول ـ کدپستی 616384XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن بانام عادی مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 25 مورخ 15/02/1397 نزد بانک ملی شعبه زیتون کارمندی اهواز با کد 6533 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره خانم نسیم عصمت زاده به شماره ملی 174072XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای مازیار عصمت زاده به شماره ملی 174111XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای علی عصمت زاده به شماره ملی 600969XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سعید هیبدی به شماره ملی 174071XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مریم نوروزی به شماره ملی 175415XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کارون جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970307XXXX75206 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی