اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/05/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/05/18

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/05/18:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت نسیم سرای زاینده رود ( سهامی خاص) که در تاریخ 18/5/85 تحت شماره 1040 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 18/5/85 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه محلی هیجار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام خدمات تاسیس اتی راه و ساختمان سدسازی جدول کشی راه سازی پل سازی عملیات خاکی فضای سبز خدمات کشاورزی تامین نیروی انسانی موقت مجری طرح های صنعتی تاسیس اتی الکتریکی و مکانیکی رنگ و سندبلاست لوله کشی آب و فاضلاب برق کاری صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی طبق ضوابط و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران. 2 مدت شرکت: از تاریخ 17/4/85 به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: شهرستان زاینده رود محله بیستجان جنب دبیرستان نبوت. 3 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام عادی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن طی گواهی شماره 1/253 مورخ 8/5/85 بانک صادرات شعبه زرین شهر پرداخت و بقیه تعهدی و در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: آقای رمضان علی حسین زاده بیستگانی به سمت رییس هییت مدیره و خانم راضیه حسین زاده بیستگانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای عبدالله حسین زاده بیستگانی به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. 6 اختیارات مدیر عامل : مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. 7 بازرس اصلی و علی البدل: خانم پروانه سام زاده فرزند رمضان به سمت بازرس اصلی و آقای خداداد حسین زاده بیستگانی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. رییس ثبت لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی