اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 309

شناسه ملی: 14007992259

تاریخ ثبت: 1397/09/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 3971948375

آدرس: دماوند بخش مرکزی شهر دماوند محله گیلاوند بلوار شهید بهشتی کوچه زنبق 2 پلاک 152 طبقه زیر زمین

تاریخ تاسیس: 1397/09/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/09/18:

20,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/18:

تاسیس موسسه غیر تجاری حریم آفتاب موعود درتاریخ 18/09/1397 به شماره ثبت 309 به شناسه ملی 140079XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت موسسه: تاسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از پیش دبستانی تا پایان دبیرستان. (به استناد مجوز شماره 109/17156/1281 مورخ 15/08/1397 اداره آموزش و پرورش شهرستان دماوند) (ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت فعالیت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: دماوند ـ بخش مرکزی ـ شهر دماوند ـ محله گیلاوند ـ بلوار شهید بهشتی ـ کوچه زنبق 2 ـ پلاک 152 ـ طبقه زیر زمین ـ کد پستی 397194XXXX سرمایه موسسه: مبلغ 20000000 ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: . خانم سیده محدثه میربابا به شماره ملی 043997XXXX دارنده 6000000 ریال سهم الشرکه به سمت رییس هییت مدیره. 2 . آقای محمد مهدی امانی به شماره ملی 007323XXXX دارنده 10000000 ریال سهم الشرکه به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره. 3 . آقای محمد علی امانی به شماره ملی 007621XXXX دارنده 4000000 ریال سهم الشرکه به سمت قایم مقام مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت پنج سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با دو امضا از سه امضای اعضای هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ش 970918XXXX08478 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دماوند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی