اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 213777

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/09/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: تهران ، خیابان شریعتی خ قبا خ زیبا بن بست مریم

تاریخ تاسیس: 1382/09/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/09/30:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 30/9/82 تحت شماره 213777 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت:انجام کلیه کارهای ساختمانی و تاسیساتی و واردات و صادرات تولید مصالح ساختمانی و انجام کارهای بازرگانی. 2 - مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان شریعتی خ قبا خ زیبا بن بست مریم پ 1/14 ط 2 3 - سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال. 4 - مدیران شرکت: آقای سجاد منصوری بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و فرزانه مرتضوی تهرانی بسمت رییس هییت مدیره و محمدرضا فلاحتی بسمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی