اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 13033

شناسه ملی: 14004347372

تاریخ ثبت: 1393/06/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 3745138911

تاریخ تاسیس: 1393/06/05

آدرس: استان قم ، روستای جنداب بین روستای قاضی بالا و قاضی پایین

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/06/05:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/10:

در تاریخ 05/06/1393 به شماره ثبت 13033 به شناسه ملی 140043XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 ـ موضوع شرکت: تاسیس سردخانه و مجتمع کشاورزی و یا مجتمع پرورش حیوانات و ماهیان پس از اخذ مجوزهای لازم ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: استان قم، روستای جنداب بین روستای قاضی بالا و قاضی پایین کدپستی 374513XXXX ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: اقای سیدمسعود ناظم زاده به شماره ملی 038590XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل ساکن قم خیابان 19 دی کوچه 30 پلاک 74 دارنده 000/000/5 ریال سهم الشرکه و خانم بتول مقتصدی به شماره ملی 038406XXXX به سمت عضو هییت مدیره ساکن قم خیابان 19 دی کوچه 30 پلاک 74 دارنده 000/000/5 ریال سهم الشرکه برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت می باشد. ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش 500960XXXX117952XXXX اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه 2 قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی