اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 14000170303

تاریخ ثبت: 1390/12/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 7461646643

تاریخ تاسیس: 1390/12/07

آدرس: و نشانی شرکت فسا خیابان شهید منتظری کوچه 40 پلاک 11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/12/07:

350,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت دنیای خدمات فسا (سهامی خاص) در تاریخ 7/12/90 ذیل شماره 1282 و شناسه ملی 140001XXXX3 در این اداره ثبت و در تاریخ مذکور امضا ذیل ثبت تکمیل شده خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن بشرح زیر آگهی میگردد: 1 ـ موضوع شرکت: نصب و خدمات سیستم های سرمایش و گرمایشی و تهویه هوا ساختمان ها و گلخانه ها احداث چاههای آب و کانال های آبرسانی و ساخت استخرها و آبیاری تحت فشار ـ تسطیح و نقشه برداری اراضی اجرای پروژه های فضای سبز ـ اجرای پروژه های عمرانی و راه سازی و خاکبرداری ـ نصب و خدمات ماشین آلات کارخانه ها و مراکز صنعتی ـ شبکه های کامپیوتر و تولید نرم افزارهای صنعتی ـ خدمات برقی ـ شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی ـ آشپزی و نظافت تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت. تماماً با رعایت قوانین و مقررات موضوع کشور. 2 ـ مرکز اصلی و نشانی شرکت: فسا خیابان شهید منتظری کوچه 40 پلاک 11 کدپستی 746164XXXX 3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال که مبلغ 350000 ریال بحساب 010840XXXX000 شرکت نزد بانک ملی واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 4 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود است. 5 ـ مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: آقای احد لطفی بسمت رییس هییت مدیره و خانم عاطفه بیژنی بسمت نایب رییس و آقای سجاد بیژنی کوچی بسمت مدیر عامل و حسین حجتی بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضای آقای سجاد بیژنی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای آقای احد لطفی همراه با مهر شرکت معتبر است. 6 ـ حدود اختیارات مدیر عامل مجری مصوبات مدیره می باشد. 7 ـ بازرسان شرکت: آقای عقیل زحمت کشان بازرس اصلی و جبار صیادی بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک فسا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی