اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 325613

شناسه ملی: 10103650723

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 1389763645

آدرس: شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهرک استقلال کوچه پانزدهم خیابان دکتر عبیدی پلاک 54 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1387/04/08

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/04/08:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-شهرک استقلال-کوچه پانزدهم-خیابان دکتر عبیدی-پلاک 54 -طبقه همکف-کد پستی 138976XXXX تغییر یافت. پ 961110XXXX48795 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1/11/87 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ارایه خدمات در زمینه ایجاد پیمانکاری و پشتیبانی و کارپردازی با شرکت ها و ارگانهای خصوصی دولتی و خارجی حمل و نقل کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی بخش خصوصی و دولتی تهیه و توزیع و انتقال کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و شعب داخلی و خارجی و هرگونه فعالیت و خدماتی بنوعی با اهداف شرکت در ارتباط باشد و برای شرکت سودآوری داشته باشد. در تاریخ 2/9/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 16/4/87 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ارایه خدمات درزمینه ایجاد پیمانکاری با شرکت ها و ارگان های خصوصی دولتی و داخلی و خارجی ارایه خدمات فضای سبز فعالیت درزمینه آب و فاضلاب شهری و روستایی پیمانکاری و مشارکت طراحی و نظارت فنی و اجرا کلیه پروژه عمرانی و ساختمانی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات داخلی و خارجی و اخذ اعطای نمایندگی ها و شعب داخلی و خارجی و هرگونه فعالیت و خدمات مجازی که به نوعی به اهداف شرکت در ارتباط باشد شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و بخش خصوصی و دولتی تهیه و توزیع کالاهای مجاز بازرگانی انجام کلیه امور راهسازی و گودبرداری و کلیه خدمات پیمانکاری و پشتیبانی و کارپردازی سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و هرگونه فعالیت و خدمات مجازی که به نوعی به اهداف شرکت در ارتباط باشد. در تاریخ 29/4/87 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تا?یید و امضا قرار گرفت. ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 08/04/1387 تحت شماره 325613 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 08/04/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: ارایه خدمات در زمینه ایجاد پیمانکاری با شرکتها و ارگانهای خصوصی دولتی و داخلی و خارجی ارایه کلیه خدمات فضای سبز فعالیت در زمینه آب و فاضلاب شهری و روستایی پیمانکاری و مشارکت طراحی و نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی و ساختمانی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات داخلی و خارجی و اخذ اعطای نمایندگیها و شعب داخلی و خارجی هرگونه فعالیت و خدمات مجازی که به نوعی به اهداف شرکت در ارتباط باشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرک استقلال خ دکتر عبیدی نبش پانزدهم پ 2 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای مهران آزادی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای امیر سعادت به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای مهدی درویشان مازندرانی به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای مهدی درویشان مازندرانی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی