اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/09/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/09/27

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت داده گستر سینا ساحل سهامی خاص در تاریخ 27/9/86 به شماره 22837 در این اداره ثبت و در تاریخ 28/9/86 از نظر امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده است خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی کشور و روزنامه خبر جنوب به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 - موضوع شرکت: مدیریت، تحقیقات، مشاوره، ارزیابی، طراحی، تولید، اجرا و پشتیبانی پروژه های صنعتی و شبکه های کامپیوتری، مخابراتی، سخت افزاری و نرم افزاری، فناوری اطلاعات و ارتباطات و رایانه در تمام سطوح مستقیما یا با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی، سرمایه گذاری، پیمانکاری و مشارکت اخذ نمایندگی از اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی و اعطای نمایندگی به آنها و ایجاد شعب در داخل یا خارج، مشارکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی، عمومی یا خصوصی، صادرات و واردات کلیه کالاها و خدمات مجاز، ارایه خدمات تخصصی و راه اندازی و نگهداری سیستم های مخابراتی و رایانه ای، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و تاسیسات برقی و مکانیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور 2 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال است که کلا نقدی بوده و به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام عادی تقسیم و صددرصد آن به موجب گواهی 39461 مورخ 28/8/86 به حساب جاری 8095060 شرکت نزد بانک ملت شعبه معالی آباد شیراز واریز شده است. 3 - مرکز شرکت: شیراز، بلوار صنایع، حد فاصل زیر گذر میرزای شیرازی و میدان صنایع، جنب پل عابر 4 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. 5 - مدیران و صاحبان امضا مجاز: آقای رحید خوشدل نیت به سمت رییس هییت مدیره، آقای رضا خوشدل نیت به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای وحید بزرافشان دهقان به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با مدیرعامل و رییس هییت مدیره نیز متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 6 - بازرسان شرکت: آقایان حمید امیرزاده و مسعود بوستانی به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. مسیول ثبت شرکتهای شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی