اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 26923

شناسه ملی: 14004146252

تاریخ ثبت: 1393/03/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/03/27

آدرس: استان البرز کرج گوهردشت بلوار انقلاب خ 11 بلوک 3 پلاک 44 ،

کد پستی: 3147644993

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/03/27:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/26:

شرکت با مسیولیت محدود عمران فنون کرخه در تاریخ 27/3/93 به شماره ثبت 26923 به شناسه ملی 140041XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام امور پیمانکاری عمرانی مربوط به بندها و سدها، سیستم های آبیاری تحت فشار، ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی، تونل ها و مخازن آب، شبکه های جمع آوری و انتقال آب و فاضلاب و شبکه های آبیاری و زهکشی و عملیات ساختمانی تصفیه خانه ها، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام از کلیه بانکها، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان البرز کرج گوهردشت بلوار انقلاب خ 11 بلوک 3 پلاک 44 ، کدپستی 314764XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای عظیم توشه روز به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره به شماره ملی 175515XXXX ، آقای رضا سردشتی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 197152XXXX برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای آقای عظیم توشه روز به سمت مدیر عامل یا آقای رضا سردشتی به سمت رییس هییت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات قانونی: طبق اساسنامه ش 1842821 مسیول ثبت شرکتهای استان البرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی