اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/08/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/08/11

آدرس: اصفهان خیابان رودکی کوی شب بیدار کوی شهید بهرامی

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت سپیدار گستر اسپادانا سهامی خاص که در تاریخ 11/8/87 تحت شماره ( 35467 ) در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: کلیه فعالیت های کشاورزی و منابع طبیعی شامل مطالعات، طراحی و اجرای طرح های مرتع داری و بقیه به شرح ماده دو اساسنامه 2 - مرکز اصلی شرکت: اصفهان، خیابان رودکی، کوی شب بیدار، کوی شهید بهرامی، پلاک 176 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی که 35 % آن به شماره حساب 284906746 بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی اصفهان واریز و مابقی تعهدی است. 4 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 - مدیران و صاحبان امضا: آقایان غلامرضا شجاعی واژنانی به سمت رییس هییت مدیره و سهیل سهیلی اصفهانی به سمت مدیر عامل و رضا ایزدی به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 6 - آقایان سید ابراهیم ابطهی مومنی و حبیب الله یزدانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ 1387 تکمیل گردید. سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی