اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 203221

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/02/31

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: تهران خیابان مطهری خیابان جم فجر کوچه مداین

تاریخ تاسیس: 1382/02/31

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/02/31:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/05/13:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/4/83 شرکت مذکور منحل اعلام و آقای حسینعلی علیزاده تیلکی به سمت مدیرتصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خ مطهری خ جم (فجر) ک مداین پ 4 می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 31/2/82 تحت شماره 203221 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مشاوره طراحی نظارت پیمانکاری و اجرای پروژه های عمرانی تولید مصالح ساختمانی و خرید و فروش مصالح ساختمانی. 2 - مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان مطهری خیابان جم (فجر) کوچه مداین پلاک 40 3 - سرمایه شرکت: مبلغ 10000000 ریال. 4 - مدیران شرکت: آقای حمیدرضا حاج علیمحمدی به سمت مدیر عامل و حسینعلی علی زاده تیلکی به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره هریک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی